Tradebor

Jedinstveni preventivni korektor nedostatka bora bez natrijuma.

Efikasan i jednostavan za upotrebu.
Visoka usvojivost zbog formulacije u obliku Bor-etanolamina.
Pospešuje kvalitet plodova i njihov razvoj povećanjem elastičnosti ćelijskog zida kako bi se izbeglo pucanje plodova.
Pospešuje zametanje plodova i deobu ćelija
Proizvod se nalazi na listi registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji pri Ministarstvu Poljoprivrede Srbije.

Tradebor je specijalno tečno đubrivo sa visokom koncentracijom bora dizajnirano za prevenciju i korekciju usled disbalansa ili deficita u asimilaciji ovog mikroelementa. Tradebor je specijalno namenjen za folijarne aplikacije, kao i za primenu putem sistema za fertirigaciju. Za sledeće kulture se smatra da imaju značajnije zahteve za ovim mikroelementom: Salata, jabučasto voće, krompir, krastavac, paprika, šećerna repa, ruže, paradajz, loza, šargarepa.

Pošto je Tradebor formulisan u formi etanolamin-a, omogućeni su svi benefiti ovog kompleksujućeg reagensa. Zahvaljujući efikasnom delovanju etanolamin-a kao dodatka, povećava se usvajanje bora preko lista i pospešuje translokacija unutar biljke.

Hajde da rastemo zajedno.

Pomažemo vam da ubrzate zelenu tranziciju. Nudimo široko lokalno znanje i globalnu tehničku pomoć.

"*" indicates required fields

Ime:*

Kako vam pomažemo:

Kroz biorešenja razvijena da zadovolje potrebe useva od semena do rafa u prodavnici.

Prema kategorijama proizvoda

Bioishrana u poljoprivredi

Biokontrola u poljoprivredi.

Adjuvansi i korektori u poljoprivredi.

Prema potrebama uzgajivača

Poboljšajte korišćenje zemljišta, vode i proizvoda

Poboljšan kvalitet useva

Integrisano upravljanje bolestima

Integralna zaštita bilja

Minimalizovanje abiotičkog stresa

Stimulacija prirodnog ciklusa biljaka

Održiva ishrana useva