Projekat BIOTOOL

Održiv rast biljaka i efikasnost vode.

Projekti osmišljeni da izvrše uticaj.

Obim:
evropski
Program finansiranja:
Eurostars 2
Upravljačko telo:
EUREKA / CDTI
Datum:
od septembra 2020. do marta 2023. godine
Partneri:
Landlab

BIOTOOL projekat je inovativan i ambiciozan poduhvat koji ima za cilj da preoblikuje način na koji pristupamo proučavanju efikasnosti korišćenja vode (WUE) kod biljaka.

Finansiran od strane EUREKA Eurostars i razvijen od strane firme Rovensa Next u partnerstvu sa Landlab-om ,  italijanskim istraživačkim centrom, projekat ima za cilj da stvori moćan alat za merenje, računanje i procenu statusa vode u biljkama u realnom vremenu, čak i pod neoptimalnim uslovima korišćenja vode.

Projekat ima za cilj istraživanje novih aktivnih supstanci, poput jedinjenja morskih algi, koje pozitivno utiču na metaboličke procese biljaka. Rovensa Next razvija tri nova asortimana inovativnih biostimulansa : Asortiman Super Primactive, koji poboljšava aktivnost prajminga postojećih formulacija kada se biostimulansi primenjuju pre nego što dođe do abiotskog stresa; Asortiman Super Curative, koji poboljšava kurativno delovanje postojećih formula kada se biostimulansi primenjuju tokom ili nakon što dođe do abiotskog stresa; i Preventive Effect Source, nova sorta ekstrakta morskih algi dobijena nežnom metodom ekstrakcije.

U ispitivanjima agronomske efikasnosti, utvrđeno je da neke formulacije poboljšavaju učinak useva u ogledima u staklenicima pod stresom od suše. Sledeći korak je izvođenje ispitivanja na otvorenom terenu i na severnoj i na južnoj hemisferi kako bi se ocenila efikasnost najperspektivnijih novih rešenja protiv ovih epizoda suše.

U partnerstvu sa Landlab-om , Rovensa Next nastoji da revolucioniše razvoj proizvoda u industriji biostimulansa razvojem i testiranjem inovativne platforme da bi se razumelo kako se korišćenje vode može poboljšati kod stakleničkih kultura, uz viši nivo znanja i stručnosti o korišćenju biostimulansa u uslovima abiotskog stresa i uz veću posvećenost životnoj sredini sa održivim praksama.

Hajde da rastemo zajedno.

Pomažemo vam da ubrzate zelenu tranziciju. Nudimo široko lokalno znanje i globalnu tehničku pomoć.

"*" indicates required fields

Ime:*