Projekat AZMUD

Smanjenje vode, energije & štetočina.

Projekti napravljeni da stvore uticaj.

Obim:
evropski
Program finansiranja:
PRIMA
Datum:
od Marta 2020 do Oktobra 2023
Upravljačko telo:
Evropska komisija

Projekat AZMUD, koji je deo evropskog programa PRIMA, ima za cilj smanjenje troškova proizvodnje do 15% kroz optimizaciju učinka staklenika.

PRIMA (Partnerstvo za istraživanje i inovacije u području Mediterana) predstavlja saradnju između osam partnera iz pet različitih zemalja (Španije, Francuske, Jordana, Egipta i Turske), uključujući i Rovensino područje rada u biokontroli i istraživanju i razvoju, kao Aimplas – tehnološki centar sa 30 godina iskustva u industriji plastike.

Jedna od ključnih komponenti projekta je razvoj novog sistema kontrolnog oslobađanja baziranog na biorazgradivim polimerima po meri.

Ovaj sistem će se koristiti za premazivanje i kapsuliranje prirodnih pesticida iz botaničkih inovativnih formulacija, kao što su asteraceae, urticaceae, biljni ekstrakt fabaceae, a pogodan je i za uzgoj paradajza, paprike i zelene salate.

Kapsule postepeno oslobađaju prirodne štetočine, povećavajući efikasnost tretmana i štiteći ih od svetlosti i temperature.

Projekat takođe ima za cilj smanjenje količine vode, energije, nutrijenata i pesticida i promovisanje korišćenja otpadnih voda u navodnjavanju i razvoju različitih i inovativnih tehnologija. Ova inicijativa je finansirana iz programa za istraživanje i inovacije Evropske unije Horizon 2020 u okviru sporazuma o grantu br. 1914.

Hajde da rastemo zajedno.

Pomažemo vam da ubrzate zelenu tranziciju. Nudimo široko lokalno znanje i globalnu tehničku pomoć.

"*" indicates required fields

Ime:*