Seed Sprint H5

Specijalno np 10-40 starter đubrivo obogaćeno sa cinkom i huminskim kiselinama.

Formulacija sa visokokvalitetnim komponentama.
Sadrži vrlo rastvorljiv fosfor i stoga dostupan za pravilan razvoj korenovog sistema biljke.
Prisustvo huminskih kiselina, aktivatora korenovog sistema, garantuje optimalan razvoj korena i poboljšava apsorpciju hranljivih materija tokom klijanja ili fazi posle presađivanja.
Proizvedeno sa veoma ujednačenom granulacijom koja omogućava njegovo tačno pozicioniranje u zonu semena ili korena.

Seed Sprint H5 je đubrivo sa visokim sadržajem NP u granulama te predstavlja idealan starter za lokalizovanu primenu tokom setve za svaku ekstenzivnu kulturu. Zahvaljujući specijalnom sastavu Seed Sprint H5 garantuje odgovoarajuće potrebe tokom klijanja i razvoja, snabdevajući potrebnu energiju za razvoj jakog korenovog sistema.
Seed Sprint H5 je razvijen proizvd koji garantuje maksimalno klijanje i ujednačeni razvoj svih ekstenzivnih kultura.

Hajde da rastemo zajedno.

Pomažemo vam da ubrzate zelenu tranziciju. Nudimo široko lokalno znanje i globalnu tehničku pomoć.

"*" indicates required fields

Ime:*

Kako vam pomažemo:

Kroz biorešenja razvijena da zadovolje potrebe useva od semena do rafa u prodavnici.

Prema kategorijama proizvoda

Bioishrana u poljoprivredi

Biokontrola u poljoprivredi.

Adjuvansi i korektori u poljoprivredi.

Prema potrebama uzgajivača

Poboljšajte korišćenje zemljišta, vode i proizvoda

Poboljšan kvalitet useva

Integrisano upravljanje bolestima

Integralna zaštita bilja

Minimalizovanje abiotičkog stresa

Stimulacija prirodnog ciklusa biljaka

Održiva ishrana useva