Humistar

Huminski dodatak za poboljšanje prinosa i kvaliteta useva.

Omogućava izuzetan razvoj korenovog sistema.
Bolja struktura zemljišta i povećanje kapaciteta razmene katjona.
Efikasno deluje u stresnim uslovima kao što je suša, povećava vodni kapacitet u različitim tipovima zemljišta.
Pogodan za organsku proizvodnju prema sertifikatu.

Humistar je prirodni preparat na bazi huminskih kiselina, dobijen od američkog minerala Leonardita, u obliku koncentrovanog rastvora (SL), koji poboljšava fizičke, hemijske i biloške karakteristike zemljišta. Pored toga Humistar pospešuje dostupnost i usvajanje hraniva od strane korena .

Hajde da rastemo zajedno.

Pomažemo vam da ubrzate zelenu tranziciju. Nudimo široko lokalno znanje i globalnu tehničku pomoć.

"*" indicates required fields

Ime:*

Kako vam pomažemo:

Kroz biorešenja razvijena da zadovolje potrebe useva od semena do rafa u prodavnici.

Prema kategorijama proizvoda

Bioishrana u poljoprivredi

Biokontrola u poljoprivredi.

Adjuvansi i korektori u poljoprivredi.

Prema potrebama uzgajivača

Poboljšajte korišćenje zemljišta, vode i proizvoda

Poboljšan kvalitet useva

Integrisano upravljanje bolestima

Integralna zaštita bilja

Minimalizovanje abiotičkog stresa

Stimulacija prirodnog ciklusa biljaka

Održiva ishrana useva