Helati

Najefikasnije rešenje za prevenciju i korekciju nedostataka mirkoelemenata

Zaštita mikroelemenata od negativnog uticaja vode i zemljišta
Potpuna helatizacija
Maksimalna koncentracija mirkoelemenata

 

Fe(EDTA)(%) Fe (EDDHA)(%) Mn(EDTA)(%) Zn(EDTA)(%) Cu(EDTA)(%) B (%) Mo (%) Co(EDTA)(%)
Ultraferro 6 (4,2 O-O)
Tradecorp Mn 13
Tradecorp Zn 14
Tradecorp Cu 14,5
Tradecorp Az plus 6 2,5 1,2 0,6 0,5 0,4 0,02

 

Hajde da rastemo zajedno.

Pomažemo vam da ubrzate zelenu tranziciju. Nudimo široko lokalno znanje i globalnu tehničku pomoć.

"*" indicates required fields

Ime:*

Kako vam pomažemo:

Kroz biorešenja razvijena da zadovolje potrebe useva od semena do rafa u prodavnici.

Prema kategorijama proizvoda

Bioishrana u poljoprivredi

Biokontrola u poljoprivredi.

Adjuvansi i korektori u poljoprivredi.

Prema potrebama uzgajivača

Poboljšajte korišćenje zemljišta, vode i proizvoda

Poboljšan kvalitet useva

Integrisano upravljanje bolestima

Integralna zaštita bilja

Minimalizovanje abiotičkog stresa

Stimulacija prirodnog ciklusa biljaka

Održiva ishrana useva