Folur

Specijalno folijarno đubrivo na bazi azota.

Veća efikasnost pri nižoj dozi, zbog brzog upijanja i apsorpcije na listu.
Maksimalna sigurnost prilikom folijarne primene, ne izaziva fitotoksiju, ne sadrži ni amonijak.
Efikasno i brzo rešenje nedostatka azota u stresnim uslovima (abiotički stresovi, početak vegetacije, period pred cvetanja itd).
Sigurna i jednostavna kontrola kod primene - sadrži ph indikator u boji.

Folur je specijalno tečno đubrivo u obliku uree, sa minimalnim sadržajem biureta (< 0.05% w/w), posebno se preporučuje za folijarnu primenu radi prevencije i korekcije nedostatka i disbalansa u usvajanju azota. Folur se izdvaja po visokoj koncentraciji, 100% u obliku uree; minimalni sadržaj biureta i odsustvo amonijaka (NH 3), nitrata (NO 3 -) i nečistoća.

Hajde da rastemo zajedno.

Pomažemo vam da ubrzate zelenu tranziciju. Nudimo široko lokalno znanje i globalnu tehničku pomoć.

"*" indicates required fields

Ime:*

Kako vam pomažemo:

Kroz biorešenja razvijena da zadovolje potrebe useva od semena do rafa u prodavnici.

Prema kategorijama proizvoda

Bioishrana u poljoprivredi

Biokontrola u poljoprivredi.

Adjuvansi i korektori u poljoprivredi.

Prema potrebama uzgajivača

Poboljšajte korišćenje zemljišta, vode i proizvoda

Poboljšan kvalitet useva

Integrisano upravljanje bolestima

Integralna zaštita bilja

Minimalizovanje abiotičkog stresa

Stimulacija prirodnog ciklusa biljaka

Održiva ishrana useva