Amifol K

Koncentrovani rastvor kalijuma i l-α-aminokiselina.

Preporučuje se primena u fazama kada je najveća potreba za kalijumom a to su razvoj ploda, sazrevanje ploda, akumulacija za rezerve i podsticanje zrenja.
Maksimalan kvalitet voća, bolja obojenost plodova, veličina i čvrstina.
Koncentrovan rastvor kalijuma i L-α-aminokiselina.
Brzo i potpuno usvajanje zahvaljujući aktivnim aminokiselinama.

Amifol K je koncentrovani rastvor specijalnog oblika kalijuma i L-α-aminokiselina, kojima se obezbeđuje brža apsorpcija i veća efikasnost.

Kalijum je jedan od najvažnijih makroelemenata u ishrani biljaka, jer učestvuje u procesima sinteze ugljenih hidrata, kao i u procesima transpiracije, kretanju vode u biljci i regulisanju otvaranja i zatvaranja stoma. Amifol K se posebno preporučuje u vreme maksimalnih potreba za kalijumom, na primer posle zametanja plodova, tokom razvoja i akumulacije rezervi, kao i za podsticanje sazrevanja i obojenosti plodova.

Hajde da rastemo zajedno.

Pomažemo vam da ubrzate zelenu tranziciju. Nudimo široko lokalno znanje i globalnu tehničku pomoć.

"*" indicates required fields

Ime:*

Kako vam pomažemo:

Kroz biorešenja razvijena da zadovolje potrebe useva od semena do rafa u prodavnici.

Prema kategorijama proizvoda

Bioishrana u poljoprivredi

Biokontrola u poljoprivredi.

Adjuvansi i korektori u poljoprivredi.

Prema potrebama uzgajivača

Poboljšajte korišćenje zemljišta, vode i proizvoda

Poboljšan kvalitet useva

Integrisano upravljanje bolestima

Integralna zaštita bilja

Minimalizovanje abiotičkog stresa

Stimulacija prirodnog ciklusa biljaka

Održiva ishrana useva