Acifast Colour

Kondicioner vode na bazi azota i fosfora.

Njegovom primenom poboljšava se kontaktna površina kapljice i tako povećava usvajanje sistemičnih i kontaktnih pesticida ili đubriva.
Povećanje viskoziteta rastvora za prskanje i ima efekat okvašivača, smanjujući tako rizik od spiranja usled kiše.
Zahvaljujući svojoj formulaciji, Acifast Colour snabdeva azotom i fosforom što dalje poboljšava metabolizam biljke.
Veća homogenost tank mikseva među različitim formulacijama.

Zahvaljujući svojoj formuli Acifast Colour sadrži azot i fosfor koji povoljno utiču na metabolizam biljaka. Acifast Colour je sredstvo za poboljšanje kvaliteta vode sa efektom vlaženja i zakišeljavanja sa indikatorom u boji , primenenjuje se sa pesticidima i đubrivima. Poboljšava napon kapljice i time poboljšava usvajanje pesticida i đubriva od strane lista. Bolji viskozitet rastvora za prskanje i sprečava rizik od spiranja kišom.

Hajde da rastemo zajedno.

Pomažemo vam da ubrzate zelenu tranziciju. Nudimo široko lokalno znanje i globalnu tehničku pomoć.

"*" indicates required fields

Ime:*

Kako vam pomažemo:

Kroz biorešenja razvijena da zadovolje potrebe useva od semena do rafa u prodavnici.

Prema kategorijama proizvoda

Bioishrana u poljoprivredi

Biokontrola u poljoprivredi.

Adjuvansi i korektori u poljoprivredi.

Prema potrebama uzgajivača

Poboljšajte korišćenje zemljišta, vode i proizvoda

Poboljšan kvalitet useva

Integrisano upravljanje bolestima

Integralna zaštita bilja

Minimalizovanje abiotičkog stresa

Stimulacija prirodnog ciklusa biljaka

Održiva ishrana useva